NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE –TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN.

Nhân kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1941 – 26/3/2024) và kỉ niệm 75 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7/5/1954 – 7/5/2024 ).

Liên đội Tiểu học An Phú 3 long trọng tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” vào ngày 18/03/2024 với tổng số 810 em học sinh tham gia.

Ngày hội giúp các em hiểu thêm về lịch sử hình thành và ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và ý nghĩa lịch sử 75 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Những chiến công hiển hách vang dội năm châu, chấn động địa cầu của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp. Mở ra thời kì mới độc lập lâu dài cho đất nước ta.

Ngày hội nhằm giúp các em có ý thức trong phong trào thi đua rèn luyện, ra sức học tập để có sức khỏe tốt để tham gia tốt các phong trào của Liên đội.