HỘI THI VẼ TRANH EM YÊU BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Ngày 11/04/2024  trường Tiểu học An Phú 3  tổ chức hội thi “Vẽ tranh em yêu biển đảo quê hương”. Học sinh tham gia các hoạt động  nhằm tạo điều kiện cho các em vui chơi sau những giờ học căng thẳng

Bên cạnh đó tạo điều kiện cho các em tìm  hiểu thêm về lãnh thổ Việt Nam cũng như ranh giới chủ quyền quốc gia. Đồng thời hình thành được tình yêu quê hương đất nước và con người.

6

7